Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta s europske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i financiranja terorizma.

Europska komisija objavila je kako je uklonila BiH s liste zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šrilankom i Tunisom, izvještava.

Iako je Bosna i Hercegovina u veljači 2018. godine skinuta s crne liste Radne grupe za suzbijanje pranja novca (FATF), a prije toga od 2015. godine sa sive liste MONEYVAL-a, Europska unija je sve do sada zadržala BiH na listi visokorizičnih zemalja.

Zbog toga je provođenje financijskih transakcija bilo otežano, jer su banke koje posluju u Europskoj uniji bile obvezne provoditi posebne procedure kada je u pitanju novac upućen ka BiH, ili iz BiH ka Europskoj uniji. Trpjele su i izvozne kompanije koje nailazile na poteškoće povezane s naplatom.

Nakon što je BiH prije nekoliko godina dospjela na dno, u krug zemalja kao što su Iran, Irak, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen, vlasti su se trgnule i učinile značajan napor da zemlja ispuni svoje međunarodne obveze.

S najnovijom odlukom BiH je konačno uklonjena s popisa zemalja koje imaju nedostatke u oblasti AML-a, ali kao što je i naglašavano iz Ministarstva pravde BiH, BiH mora nastaviti raditi na poboljšanju sustava za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma kroz provedbu međunarodnih standarda ako ne želimo da se pononvo nađemo na sivoj listi Moneyvala ili FATF-a 2022. godine.

vecernji.ba