Foto: Freepik

Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Pravobraniteljstva BiH o svim pokrenutim sporovima protiv BiH na sudovima u inozemstvu koji mogu imati dodatne financijske implikacije na proračun institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, odnosno one razine vlasti na koji se spor odnosi.

Informacija sadrži pregled osam postupaka s detaljnim podacima o njihovom pojedinačnom statusu i vrijednostima spora, među kojima je njih sedam u fazi arbitražnog postupka ili mirnog rješavanja spora.

Jedan postupak priprema Bosna i Hercegovina protiv GAVI-ja (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) radi vraćanja cjelokupnog neutrošenog novčanog iznosa mirnim ili drugim utuživim putem jer je GAVI jednostrano zadržao 1.615.120 američkih dolara, nakon isteka ugovora zaključenog s BiH o preuzimanju obaveza nabavke cjepiva za COVID-19.

GAVI je Bosni i Hercegovini isporučio samo 27 posto ili 332.640 cjepiva od ukupno naručenih i plaćenih 1.232.000 doza vakcina, a tijekom trajanja ugovora nije isporučeno 899.360 doza cjepiva, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.