Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zatražilo je dozvolu od Vijeća ministara BiH da pokrene postupak izuzimanja BiH iz dijelova članaka 15. i 20. Svjetske poštanske konvencije.
Naime, takav prijedlog na sjednicu Vijeća ministara upućen je na zahtjev Agencije za poštanski promet BiH kojoj su se obratila tri poštanska operatera (BH Pošta, Pošte Srpske i Hrvatska pošta Mostar).

U suštini ovom inicijativom predlaže se da poštanski operateri u BiH budu izuzeti od odredbi Svjetske poštanske konvencije kojima se definira pitanje naplate poštarine za obične pismonosne pošiljke u slučajevima kada sadrže robu – navedeno je u zahtjevu koji je dostavljen Vijeću ministara BiH.

Kao razlog za ovu inicijativu navodi se da javnim poštanskim operaterima u BiH prispijevaju obične pismonosne pošiljke iz međunarodnog prometa koje sadrže robu i koje kao takve moraju biti pretvorene u praćene pošiljke kao rezultat carinskih i sigurnosnih zahtjeva, što iziskuje dodatne troškove poštanskim operaterima u BiH. Troškovi ove usluge padaju na teret korisnika usluga u poštanskom prometu, odnosno na primatelja pošiljke, naglašeno je.

Prema informacijama koje su navedene u inicijativi, ukoliko bi ova inicijativa bila usvojena, Bosna i Hercegovina bi se svrstala u rang s Brazilom, Ciprom, Australijom, Kanadom i Rusijom koje jedine u svijetu zadržavaju pravo naplaćivati poštarinu za sve pošiljke koje se podnose na carinski pregled. Također, poštanski operateri u BiH i Brazilu bili bi jedini u svijetu koji bi zadržali pravo naplaćivati dodatnu naknadu od primatelja običnih pošiljki koje sadrže robu.

Carinske naknade

Podsjećamo, 20. ožujka 2018. godine Vijeće ministara BiH je donijelo odluku da građane BiH oslobodi plaćanja carinskih naknada za robu u vrijednosti do 300 KM, što je dovelo do značajnog povećanja kupovine robe na svjetskim internet-prodavaonicama poput eBay.com, AliExpress.com i drugih.

Nakon toga su poštanski operateri u BiH uveli praksu naplate dostave ili praćenja pismonosne pošiljke i na kućnom pragu ili pak poslovnici naplaćivali 1,80 KM za svaku pošiljku.

Pošte trpe štetu

Naknada od 1,80 KM naplaćuje se isključivo za pošiljke koje sadrže robu, a prispijevaju u BiH kao obične pismonosne pošiljke. S obzirom na to da je otprema robe u pošiljkama s prijemnim brojem obaveza utvrđena aktima Svjetskog poštanskog saveza, postupak izuzeća pokrenut od sva tri javna poštanska operatera je iz razloga što zemlje koje imaju najveći broj pošiljaka sa sadržajem roba ne otpremaju ove pošiljke s bar-kod identifikatorom, što je obaveza u skladu s Konvencijom.

Ovakve pošiljke u BiH prispijevaju kao obične pismonosne pošiljke iz razloga što navedenim postupanjem zemlja podrijetla istih plaća nižu naknadu za uručenje u BiH, pojasnili su iz BH Pošte.

(www.jabuka.tv)