Češnjak se uglavnom sadi u jesen, prezimljuje, i u idućoj godini razvija vegetativnu masu i lukovicu – glavicu. Za sadnju je najbolje koristiti vanjske, krupnije češnjeve. Najbolji termin za sadnju na području Hercegovine je od sredine pa do kraja mjeseca rujna.

Polovica rujna vrijeme je kada se u mnogim vrtnim centrima mogu pronaći lukovice češnjaka za jesensku sadnju. Iako se češnjak može saditi i u proljeće, puno bolje je sadnju obaviti u jesen kada razvija veću i kvalitetniju lukovicu – glavicu.

Češnjak je kao i luk sličnih zahtjeva prema tlu i plodoredu. Uzgaja se na već obrađenim površinama koje su obilno gnojenje organskim gnojem. Ako nema takvih površina onda svakako prije sadnje treba obaviti gnojidbu organskim gnojivima, primjerice Povrtko.

Osim  gnojiva Povrtko može se koristiti i organsko gnojivo pod nazivom Biorex. Na istoj se površini češnjak se može uzgajati svake 3 – 4 godine.

Priprema tla za sadnju ista je kao i kod proizvodnje luka.

Češnjak ima mali broj selekcioniranih sorti pa se za proizvodnju koristi sadni materijal proizveden što bliže području uzgoja češnjaka. Prosječna masa lukovice naših domaćih ekotipova obično je 30 – 40 g, a primjerice francuski kultivari oslobođeni virusa imaju prosječnu masu lukovice 70 – 100 g, što je dovoljno ilustrativan primjer.

Sadnja češnjaka

Jesenskom se sadnjom postižu veći urodi, glavice su krupnije, ali se kraće čuvaju od glavica proizvedenih proljetnom sadnjom. Jesenska sadnja češnjaka obavlja se krajem rujna i u listopadu. Češnjak se sadi na dubinu 4 – 5 cm. Sadnja se obavlja u trake ili redove, ovisno od potreba i mogućnosti. Najčešće se sadi u troredne ili četveroredne trake na razmak 30 x 10-12 cm.

Za sadnju se uzimaju vanjski češnji s glavice češnjaka jer su krupniji i razvijeniji.

Unutarnji češnji imaju tanji i slabiji ovojni listić, nejednaku krupnoću, pa se stoga ne postiže odgovarajući učinak. Na četvorni metar potrebno je posaditi 6 – 8 dkg češanja. Češnji se prije sadnje, zbog zaštite od bolesti, potapaju u otopinu nekog botriticida desetak minuta. Za to možete koristiti pripravak Signum.

Više o ovoj temi donosi portal Jabuka.tv.