Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Program utroška novčane potpore i s kriterijima raspodjele kroz subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaje za poljoprivredu utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu.

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 87.000.000 KM.

Mjere novčanih podrški predviđene ovim u programom doprinose ispunjavanju ciljeva unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i  nozemnom tržištu, te povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na Nacrt programa. Održani su sastanci s odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, mjerodavnim županijskim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruga  poljoprivrednika. U skladu s tim, povećan je novčana potpora  za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13.330.000 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđeno 56.200.000 KM.

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000 K predviđen je za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja FBiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Iznos od 2.000.000 KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu. Za Model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000 KM.

Ova novčana potpora namjenjena je za sufinanciranje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, financiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinanciranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organiziranju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima.

Određena je i pomoćš za sufinanciranje organiziranja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta s područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

bljesak.info