Na lokalitetu Krug planine nekontrolirano su odlagane velike količine starih guma Šumsko gospodarsko društvo “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres najavilo je realizaciju projekta sanacije deponija starih guma na području Krug planine te sanaciju odlagališta otpada na Tušnici.

Prema riječima voditeljice projekta Vesne Mihaljević, ukupna vrijednost projekta sanacije odlagališta starih guma te sanacije odlagališta otpada na Tušnici uz pošumljavanje te lokacije iznosi 103.000 maraka. Od ukupnog iznosa 42.000 maraka su sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, dok će preostali iznos osigurati ŠGD Hercegbosanske šume. Projekt bi trebao biti realiziran tijekom 2020. godine, a izvođač radova bit će odabran na javnom natječaju, dodala je Mihaljević.

.