Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, raspisuje OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije.

  1. Početni čin policajac, kao prva razina pristupa za kandidate sa najmanje IV stupnjem školske spreme – 50 kandidata
  2. Početni čin mlađi inspektor, kao druga razina pristupa za kandidata sa najmanje VI stupnjem školske spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja – 10 kandidata

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama.

Cijeli OGLAS pogledajte OVDJE.

 

MUP HBŽ/Tomislavcity