Na sjednici Vlade Federacije BiH razmatran je izvještaj o radu Antikorupcijskog tima Vlade FBiH za 2019. godinu, priopćeno u petak iz federalne Vlade.

S ciljem potpunijeg uvida u provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016. – 2019. i pratećeg Akcijskog plana, Antikorupcijski tim je, prvi put, sačinio sveobuhvatan monitoring na bazi svih raspoloživih informacija i podataka. S tim u skladu, izrađena je informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. kojom je obuhvaćeno 119 aktivnosti.

U izravnoj suradnji i koodinaciji sa Antikorupcijskim timom, uz stručnu pomoć Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), većina institucija Federacije BiH su napravile i usvojile planove integriteta.

Na inicijativu Antikorupcionog tima, od 132 federalne institucije njih 128 je imenovalo kontakt osobe zadužene za koodinaciju antikorupcijskih aktivnosti unutar tih institucija i, ujedno, kao osobe za suradnju, izvještavanje i koodinaciju između institucije i Antikorupcijskog tima.

Uspješno su, navode, realizirane suradnja i koordinacija aktivnosti sa institucijama vladinog sektora i organizacijama civilnog društva u Federaciji BiH, suradnja sa Antikorupcijskim tijelima na svim razinama u BiH, te sa APIK-om, međunarodnim organizacijama i inicijativama.

U proteklom razdoblju se Antikorupcijski tim pozicionirao kao ključni koordinator antikorupcijskih aktivnosti na razini Federacije BiH i on će, u skladu s nadležnostima, kontinuirano inicirati i koordinirati provođenje započetih aktivnosti, koje su tijekom provođenja, kao i onih čija će realizacija početi.

Kompletan izvještaj o radu Antikorupcionog tima za 2019. godinu bit će objavljen na internetskoj stranici Vlade FBiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.

bljesak.info