Srijeda, 05 Listopad 2016 08:59

Doha – glavni grad Katra (ili Katara)

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

 

Sklanja li se imenica Katar kao Katra, Katru, Katrom... ili kao Katara, Kataru ili Katarom..., odnosno postoji li u ovoj riječi nepostojano a?

Nepostojano a glasovna je promjena pri kojoj se samoglasnik a javlja samo u nekim oblicima  određene riječi, a osnovna joj je svrha olakšavanje izgovora. Drugim riječima, to se a načelno ne gubi kada je dio osnove iako bi se suglasnički skup koji bi nastao njegovim izbacivanjem mogao izgovoriti; ono se dodaje osnovi koja ga nema da bi se olakšalo izgovaranje riječi u nekom padežu ili neke posuđene riječi.

S obzirom na to da je ime Katar posuđeno (prema Qatar), nema potrebe da izbacujemo a iz zadnjeg sloga iako bismo mogli izgovoriti skup tr.

Pogledamo li pak imenicu Egipat (koja ima nepostojano a – Egipta,  Egiptu...), vidjet ćemo da je u njezinoj osnovi skup pt, a u koji smo mi u nekim padežma umetnuli a radi lakšeg izgovora. Naime riječ je nastala prema grčkom Aígyptos, latinskom Aegyptus, a i u većini se suvremenih jezika čuva suglasnički skup iz osnove. Isto je i s imenicom Cipar (Cipra, Cipru...), koje je nastalo prema grčkome Kýpros. Slično je primjerice i s općom imenicom teatar (preuzetoj prema latinskom theatrum): osnovu teatr- morali smo u nekim padežima radi lakšeg izgovora proširiti glasom a.

No osnove koje u posljednjem slogu sadržavaju glas a ne skraćujemo, to jest ne izbacujemo taj glas ni u drugim padežima.

Možemo zaključiti da u imenici Katar ne postoji nepostojano a, a da bismo lakše zapamtili kako se sklanja, njezinu sklonidbu možemo usporediti sa sklonidbom riječi ratar.

N         Katar                          ratar

G         Katara                        ratara

D         Kataru                        rataru

A         Katar                          ratara

V         Kataru                        rataru

L         Kataru                        rataru

I          Katarom                     ratarom

 

Ružica Tolić/Tomislavcity

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME